About Us

ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड

सहकारीको र्सवमान्य सिद्घान्त, मूल्य र मान्यतालाई शिरोपर गर्दै विभिन्न धर्म, जातजाती, पेशा तथा व्यवसायमा आवद्घ व्यक्ति एवं समुदायलाई एक्यवद्घ गर्दै स्वाबलम्बी, मितव्ययी र आत्मनिर्भर बनाउन नियमित रुपले बचत गर्ने बानीको विकास गर्न,संकलित बचतलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न सदस्यहरुलाई प्रेरित गर्दै शेयर सदस्य महानुभावहरुलाई समाज र समुदायमा सरल र सहज तरिकाले आधुनिक र व्यवस्थित जीवनयापनमा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले प्रामर्श बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड.को स्थापना गरिएको हो ।

अत्याधुनिक कम्प्युटर प्रणाली मार्फ सदस्यहरुलाइ बचत तथा कर्जा खाताबारे टेलिफोनबाटै जानकारी प्रदान गर्न टेलिफोन बैङ्कङि को व्यवस्था ।अत्याधुनिक कम्प्युटर प्रणाली मार्फ सदस्यहरुलाइ बचत तथा कर्जा खाताबारे टेलिफोनबाटै जानकारी प्रदान गर्न टेलिफोन बैङ्कङि को व्यवस्था ।


 

Board Member 

About Us

Arjun Kumar Lamachhane

Manager
  • Facebook
  • Skype
  • Twitter
About Us

Arjun Kumar Lamachhane

Manager
  • Facebook
  • Skype
  • Twitter
About Us

Arjun Kumar Lamachhane

Manager
  • Facebook
  • Skype
  • Twitter